+48728348170 / +491773775574 kontakt@germanos24.pl
Informacje i porady Opieka osobami starszymi jest niewątpliwie dużym wyzwaniem i wiąże się zarówno z komunikatywną znajomością języka niemieckiego, jak również z pewnymi cechami charakteru niezbędnymi do wykonywania tej pracy. Osoba podejmująca pracę jako opiekun/ opiekunka osób starszych powinna wykazać się dużą empatią, cierpliwością, wyrozumiałością, chęcią niesienia pomocy osobom potrzebującym, komunikatywnością. Osoby starsze wymagają ze względu na wiek, a także na przebyte lub obecne choroby, pomocy w prostych codziennych czynnościach, wyręczania ich często w nieoczekiwanych sytuacjach. Seniorzy mogą mieć problemy z komunikowaniem się, informowaniem o swoich potrzebach, co często odzwierciedla się w ich zachowaniu jak niepokój, nerwowość, osłabienie. Stąd empatia, odporność na stres, właściwa reakcja i szybka decyzyjność mogą być pomocnymi cechami w tej pracy. Praca opiekunki polega także na poświęcaniu maksymalnej uwagi podopiecznemu, spędzaniu z nim czasu, rozmowach, asystowaniu także podczas różnych uroczystości. Osoba opiekująca się seniorem powinna zapoznać się z objawami i skutkami chorób wieku starszego, a w szczególności tych, które dotyczą podopiecznego. Wszystko to pomaga w budowaniu właściwych i pozytywnych relacji z podopiecznym, a tym samym ułatwia pracę opiekuńczą.